Na cestě po Karlovarském kraji

Město Aš leží v Ašském výběžku a je obklopeno ze tří stran Německem (Bavorskem a Saskem). Přímo zde i v blízkém okolí je několik hraničních přechodů s Německem. V roce 2008 zde žilo 13 420 obyvatel. Město je členem a jedním ze 14 zakládajících měst a obcí mikroregionu Přátelé v srdci Evropy*.

 

Do roku 1000 patřilo ašské území do takzvaného regia Slavorum (z latiny: země Slovanů). Aš byl pravděpodobně založen v 11. nebo 12. století.

V roce 1270 získává ašský kostel řád německých rytířů. Je to také první zaznamenaná zmínka o Aši. Město samotné, je v historických pramenech zmíněno o něco později, v roce 1281, kdy bylo zastaveno římským králem Rudolfem Habsburským fojtu Jindřichovi z Plavna.

Kolem roku 1400 kupují celé Ašsko od pánů z Plavna Zedtwitzové.

V roce 1422 dochází k tomu, čeho se Chebští obávali. Císař Zikmund předává celé Ašsko Zedtwitzům jako mužské léno. Zedtwitzové poté ovládají Ašsko po více jak dalších 500 let.

V roce 1775 je Ašsko nadobro připojeno k Čechám. Textilní průmysl v regionu rychle sílí, a koncem 18. století se z Aše stává průmyslové centrum. Roku 1775 Marie Terezie vydává tzv. Ašské temperamentní body, které měli původně usnadnit politickou a soudní správu na Ašsku. Roku 1781 byl vydán Toleranční patent, který dal na Ašsku stejná práva katolíkům i evangelistům.

V roce 1834 byl v Aši vyroben první Jacquardův tkalcovský stroj. V té době žije v Aši už přes 6000 tkalců. O třicet let později, roku 1864 v Aši vzniká první mechanická tkalcovna v Rakousku-Uhersku. 2. srpna 1872 je Aš právně povýšena na město.V květnu roku 1877 dochází k velké stávce v textilní výrobě. Ta končí střelbou a smrtí jednoho z dělníků. V roce 1880 se Aš se svými třinácti tisíci obyvateli stává desátým největším českým městem.

V roce 1904 byla v Aši založena odborná textilní škola se čtyřletým studiem. Textilní průmysl nadále velmi sílil, a v roce 1924 bylo ve městě již více než 120 tkalcoven, 13 barvíren, 52 obecných pletáren, a 129 pletáren punčoch. Z Aše se stalo velké průmyslové centrum. Bohatství ašských továrníků podporovalo propagandu Konráda Henleina, což vedlo k posilování jeho Sudetoněmecké strany a přebírání moci v okrese. Kvůli síle ašských nacistů bylo Ašsko připojeno k německé říši ještě před Mnichovským diktátem, v noci z 21. na 22. září 1938.

 

2. světová válka

3. října 1938 vstoupily do města jednotky wehrmachtu a o několik hodin později je následoval sám Hitler. Začala okupace českého území, předzvěst Druhé světové války. Všichni čeští úředníci a němečtí antifašisté byli nuceni opustit město. Během této doby se situace nejen v Aši, ale v celém Ašsku značně zhoršila. Textilní výroba ztrácela na své síle kvůli úbytku obyvatelstva a německé úřady postupně zastavovaly novou výstavbu ve městě. 20. dubna 1945 vstupují do Aše americké jednotky a osvobozují ji. Válka končí, ale problémy ne.

 

Vystěhováním německého obyvatelstva z Aše klesl počet obyvatel o více jak polovinu. I když byly některé závody předány do státní správy nebo do rukou nových českých osídlenců, nebylo možné udržet všechny v provozu. Mnoho továren muselo být uzavřeno.

 

V roce 1960 je požárem zničen evangelický kostel, nejhodnotnější památka města. Během 60. let bylo v Aši zbouráno velké množství starých domů, které byly nahrazeny domy panelovými. Vzniklo tak množství sídlišť, která přinesla přes tisíc nových bytů. V té době také přestal klesat počet obyvatel a v roce 1970 žilo v Aši již 11 620 lidí. Během 70. a 80. let bylo město obohacováno o velké množství nových domů, ale rekonstruovány byly i ty starší. Přibyly také obchody, místa ke sportu nebo nové hlavní nádraží.

 

Pádem komunistického režimu v roce 1989 také končí textilní éra města Aše. V 90. letech postupně zanikají všechny místní továrny, Tosta, Textilana i Krajka. Před úplným úpadkem zachránilo město otevření hraničního přechodu do Německa. Byl vybudován nový celní komplex, ve kterém sídlily jak české, tak německé celní úřady. Z Aše se postupně stávalo turisticky zajímavé místo.

Vstup do 21. století znamenal pro město novou stavební éru. V centru města přibylo (a stále přibývá) množství nových, moderních polyfunkčních domů. V roce 2003 byla kompletně rekonstruována budova staré radnice, kam byl následně opět přemístěn Městský úřad. V sousedství byl vysvěcen památník vyhořelému evangelickému kostelu, v jehož blízkosti stojí také jediný památník dr. Martina Luthera v České Republice. Byly upraveny parky v okolí historické rozhledny na vrchu Háj, i parky ve městě. Menší obchody jsou nahrazovány obchodními domy. V roce 2008 navíc došlo k opravám velkého počtu panelových domů, které budou pokračovat i v roce 2009, a byl vybudován třetí kruhový objezd v centru města, na Goethově náměstí.

úřady ve městě

 

Městský úřad Aš, Kamenná 473/52, PSČ: 35201

Telefon: +420354524211; +420354524242

https://www.muas.cz

E-mail: mestoas@muas.cz; podatelna@muas.cz

status:             město

obec s rozšířenou působností:

pověřená obec: Aš

katastrální výměra:      55,86 km²

počet obyvatel:            13 420 (2008)

zeměpisná šířka:          50° 13' 26 s. š.

zeměpisná délka:          12° 11' 42 v. d.

nadmořská výška:         666 m

PSČ:                             352 01

části obce:                   9

starosta / starostka:   Dalibor Blažek

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode