Na cestě po Karlovarském kraji

Báje, legendy, pověsti

07.03.2009 19:15

Sokolov (kašna se sochou sokolníka) - O rytíři Šebestiánovi

Bylo to v čase křížových výprav. Někde na horní Ohři žil rytíř, zvaný Šebestián, a ten se zúčastnil tažení proti Turkům, kteří tenkrát znesnadňovali přístup k Ježíšovu hrobu ve Svaté zemi. Když se pak po létech vrátil do své vlasti, našel místo své tvrze jen spáleniště a zarostlý hrob své ženy a...
07.03.2009 19:13

Skalná (hrad Vildštejn) - Čarodějnice nebo Bílá paní?

Při návštěvě hradu Vildštejn můžete vstoupit do hradní krypty, kde je uložena lebka s několika dalšími kostmi jakési ženy, které byl nalezeny při bourání hradního komínu. Kosterní pozůstatky byly uloženy ve schránce a byla k nim přiložena skleněná baňka, pár stébel trávy a rybářský háček. Někteří...
07.03.2009 19:12

Nejdek (Černá věž) - O založení Nejdku

Kdysi dávno zabloudil v krušnohorských lesích lovec z loketského hradu. Večer na pokraji zoufalství, lovec vyšplhal na vysokou jedli, aby se rozhlédl kudy z lesa ven. Ke své radosti spatřil v údolí vysokou kamennou věž s novou šindelovou střechou. S úlevou se zbloudilý vydal směrem k věži. Jak byl...
07.03.2009 19:11

Vrch vladař - Jak vladař poroučí větru i dešti

Na Žluticku se od nepaměti traduje, že o tom, jaké bude počasí, se rozhoduje na Vladaři. O daleko nejvyšší horu se zastavují těžké mraky a na úrodnou krajinu pod Vladařem tak padá blahodárný déšť. Starý pastýř Matěj Václavík, který kdysi na statku ve Vladořicích pásal stádo, objevil pravý důvod,...
07.03.2009 19:09

Teplá (klášter premonstrátů Starý Hrozňatov) - Legenda o blahoslaveném Hroznatovi

Hroznata pocházel z významného českého rodu, který měl v západních Čechách bohaté državy. Narodil se mrtvý. Jeho zoufalá matka v slzách tak prosila nebesa, aby dítě oživlo, až byla její vroucná prosba vyslyčena. Ještě dvakrát byl Hroznata v dětských letech zázračně zachráněn před smrtí. Z...
07.03.2009 19:07

Ostrov (kaple Panny Marie Einsiedelnské) - Ostrovská černá madona

Na vršku u kláštera stojí nádherná kaple Panny Marie Einsiedelnské. Socha Panny Marie s dítětem tam trůní uprostřed zlatých oblaků. Její tvář a ruce jsou černé. Žádný div, že tuto jedinečnou sochu obestírá svým pláštěm pověst. Když byla kaple budována a na vršek musely být vláčeny těžké kameny na...
07.03.2009 19:06

Loket - zakletý purkrabí

Mezi purkrabími, kteří vládli na Lokti, požíval nejhorší pověst markrabě Vohburgský. Nutil nemilosrdně lid k těžkým robotám, neměl slitování s chudými ani s nemocnými. A stejně tvrdě vymáhal na poddaných daň. Kdo nemohl včas zaplatiti, byl bez milosti jat panskými dráby, odveden na hrad a vsazen...
07.03.2009 19:04

Karlovy Vary (zaniklý kostel sv. Linharta) - Poustevník Linhart

Podle pověstí se někdy ve 12. století usídlil v lesích nedaleko Karlových Varů bájný poustevník Linhart. Ten údajně přišel na karlovarsko až ze vzdálené Itálie, jako kajícný hříšník Leonardo , který svou sobeckostí zavinil smrt nevinné dívky. Po zbytek života žil v dnešním lesním zákoutí Linhart a...
07.03.2009 18:59

Karlovy Vary (vila barona Lützowa) - O kočce barona Lützowa

Významný občan Karlových Varů, baron August von Lützow, který si nechal ve svahu nad městem postavit nádhernou vilu, byl zřejmě podivínem. Byl znám svými neustálými spory s radními. Byl to on, kdo osadil na místě známém pod názvem Jelení skok sochu kamzíka, údajně na protest s tradovanou pověstí...
07.03.2009 18:58

Jáchymov (kostel sv. Jáchyma) - Půlnoční jezdec

Před mnoha lety jezdíval o půlnoci kolem kostela v Jáchymově nejprudším cvalem jezdec na koni. Nikdo se nikdy nedozvěděl, odkud vyjíždí a kam jede. Protože se vyskytla domněnka, že vyjíždí z kostela, zavírali tam na noc zločince odsouzené k smrti, aby jezdcovo tajemství pomohli objasnit. Byla jim...

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode