Na cestě po Karlovarském kraji

Hroznětín

 

Nejstarší zmínka o Hroznětíně pochází z poloviny 13. století, kdy zakladatel Tepelského kláštera Hroznata za vojenské zásluhy obdržel od Přemysla Otakara I. koncem roku 1213 dědičný statek Hroznětín s trhovým právem. Hroznatova věrnost králi byla  trnem v oku chebskému řádu německých rytířů, Hroznatu zajali a uvěznili na hradě Starý Kašperk, kde zemřel v roce 1217. Po jeho smrti se Hroznětín dostal pod správu kláštera v Teplé. Hroznětín byl povýšen na město asi kolem roku 1333 Janem Lucemburským, práva města jsou však zapsána až v listině Jiřího z Poděbrad roku 1463. Po Lipanech byl Hroznětín roku 1434 prodán císaři Zikmundovi, který jej zastavil svému kancléři Kašparu Šlikovi. Panství Šliků končí roku 1585, kdy Hrozětínsko a Ostrovsko odkoupil od hraběnky Šlikové Ernst von Wirsperk. Dědicové von Wirsperka roku 1603 prodali Hroznětín bohatým měšťanům. Pro jejich účast na stavovském povstání jim bylo celé panství zkonfiskováno a prodáno roku 1623 císařskému vojevůdci vévodovi Jindřichu Sasko-Lauenberskému. Za vlády vévody Jindřicha a za vlády jeho nástupce Julia Františka prožíval Hroznětín dobu největšího rozkvětu. Roku 1633 se v tomto kraji odehrály bitvy třicetileté války. Roku 1680 získává Hroznětín markrabě Ludvík Vilém Bádenský. Od roku 1499 je v Hroznětíně židovské ghetto, jak o tom svědčí židovský hřbitov, který patří k nejstarším v Čechách. Po osvobození v roce 1945 bylo město postupně osidlováno českým obyvatelstvem.

 

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Petra a Pavla
  • Židovský hřbitov, zhruba 1 km severozápadně od města. Hřbitov existoval pravděpodobně již v 15. století, odkdy je v Hroznětíně doloženo židovské osídlení. Za druhé světové války poničen. Na ploše 0,44 ha dochováno kolem 300 náhrobků, nejstarší z let 1684 a 1690.
  • Sousoší Panny Marie, svaté Alžběty a svatého Maxmiliána
  • Sousoší svatého Jana Nepomuckého, svatého Floriána a svatého Šebestiána

 

adresa obecního úřadu: Krušnohorské náměstí 1
36233 Hroznětín

 

Město Hroznětín (něm. Lichtenstadt) se nachází  zhruba 9 km severně od Karlových Varů. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 1873 obyvatel.

 

 

HROZNĚTÍN

status

Město

obec s rozšířenou působností

Ostrov

pověřená obec

katastrální výměra

23,78 km²

počet obyvatel

1873 (28. 8. 2006)

nadmořská výška

449 m

PSČ

362 33 až 363 01

části obce

5

starosta

Jaroslav Rovný

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode