Na cestě po Karlovarském kraji

Krásno

Město vzniklo v místě původní hornické osady Drei Linden. První zmínka o Krásnu je z roku 1241 v kronice anglického kronikáře Bartholomea Angelica. V roce 1355 bylo Krásno povýšeno na městečko a byly mu uděleny horní svobody a práva pro doly a rýžoviště cínu.
 

Za Pluhů z Rabštejna se stalo v roce 1529 horním městem. V Krásně se nacházely přední cínové doly v Evropě. Král Ferdinand I. povýšil majestátem 1.září 1547 město na královské horní město a zároveň mu udělil městský znak. Již koncem 16.století město zažívá první pokles produkce cínu a přestože zaznamenala ještě několik vzrůstů, nastává v 19.století úpadek cínařství a rozvoj výroby porcelánu. V roce 1848 při požáru města shořely s většinou města i veškeré památky.
 

Po roce 1945, po odsunu německého obyvatelstva, nástupu komunismu a dočasném uzavření Slavkovského lesa kvůli zřízení vojenského prostoru přišla devastace obce. Počet obyvatel poklesl na čtvrtinu a počet domů na třetinu předválečného stavu. Ve 20.století se zde těžily kromě cínových i wolframové a uranové rudy a živce.

Muzea

 • Hornické muzeum Krásno – Cínová ulice 408

Významní rodáci a osobnosti

 • Johann Josef Stark (kolem roku 1700 - 1748) – Barokní malíř
 • Joseph Labitzky (1802-1881) - Hudební skladatel
 • Karl Wilfert (1847- 1916) - Sochař
 • Willibald Russ (1887 - 1947) – Akademický sochař a keramik. Mimo jiné autor dnes již neexistující sochy J. W. Goetha v Mariánských lázních, nebo velkých národopisných kachlových kamen, dnes vystavených na chebském hradě.
 • Wilhelm Gerstner (1864 - 1927) – Malíř
 • Franz Floth (geboren 1868) – Básník a vlastivědec
 • Hartwig Ruppert (20. 1. 1927 - 2. 6. 2003) - Iniciátor a propagátor záchrany a obnovy památek ve městě. Jeden ze zakladatelů Nadace Georgia Agricoly.

 

Pamětihodnosti

 • Renesanční zvonice na bývalém hřbitově
 • Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice na náměstí
 • Smírčí kříž
 • Radnice
 • Důl Vilém (Ďuriš)
 • Rozhledna na Krásenském vrchu
 • Dlouhá stoka, umělý vodní kanál ze 16. století
 • Hub, propad středověkých dolů, později přetěženy lomovou technologií
 • Krásenský vrch s rozhlednou

 

 

Město Krásno (něm. Schönfeld) se nachází v okrese Sokolov, kraj Karlovarský. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 702 obyvatel.

 

 

KRÁSNO

status

město

obec s rozšířenou působností

Sokolov

pověřená obec

Horní Slavkov

katastrální výměra

25,35 km²

počet obyvatel

702 (28. 8. 2006)

nadmořská výška

688 m

PSČ

357 31 až 357 47

části obce

1

adresa městského úřadu

Radniční 1
Krásno
35731 Horní Slavkov

starostka

Lenka Sidorjaková

Oficiální web: https://www.mesto-krasno.cz/
E-mail: mesto-krasno@mesto-krasno.cz

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode