Na cestě po Karlovarském kraji

Muzea a výstavy

Motýlí farma

Muzeum Zlatý klíč
okres: Cheb
obec: Františkovy Lázně
část obce: Žírovice
telefon: +420 354 543 558
 
Stálá expozice:
Expozice našich a exotických motýlů (tropický skleník s živými motýly a housenkami).
 

Muzeum Zlatý klíč

  Muzeum hudebních nástrojů 
okres: Karlovy Vary
obec: Karlovy Vary
adresa: Lázeňská 3
telefon: +420 353 223 888
Stálá expozice:
V prvním patře muzea je stálá výstava obrazů vídeňského malíře Wilhelma Gause (1853-1916), které vytvořil na objednávku městské rady. Obrazy zachycují jedinečnou atmosféru Karlových Varů na sklonku 19. století a společenského života zlatého věku těchto lázní. V přízemí domu jsou výstavní sály pro krátkodobé výstavy z činnosti muzea.
 

Muzeum hudebních nástrojů

Krajské muzeum Karlovy Vary 
 
okres: Cheb
obec: Luby
adresa: Revoluční 536
web: https://www.mestoluby.cz/muzeum.htm
email: souhn@iol.cz
telefon: +420 354 596 028
 
Stálá expozice:
Strunné smyčcové a drnkací nástroje.
 

Krajské muzeum Karlovy Vary

  Krajské muzeum Karlovy Vary

obec: Karlovy Vary

adresa: Zámecký vrch 22

web: https://www.kvmuz.cz

email: sekretariat@kvmuz.cz

telefon: +420 353 224 433

Stálá expozice:
Správní a depozitární budova, knihovna a dokumentační středisko.

 
 
 

Jan Becher Museum

 Muzeum Horní Slavkov
 

obec: Karlovy Vary

adresa: T. G. Masaryka 57

web: https://www.janbecher.cz

email: muzeum@jan-becher.com

telefon: +420 353 170 186

Stálá expozice:
Expozice historie Becherovky, současná produkce, historická sklepení, ochutnávka produktů.

Chebské muzeum - expoziční budova

 Muzeum Horní Slavkov

okres: Cheb

obec: Cheb

adresa: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3

web: https://www.muzeumcheb.cz

email: sekretariat@muzeumcheb.cz

telefon: +420 354 422 246

 

Stálá expozice:
Uměleckohistorické sbírky - Dějiny Chebu a Chebska (doplněné 20ti minutovým filmem) - Chebské antependium - Chebská reliéfní intarzie - Chebská keramika - Lapidárium - Valdštejnské sbírky - Valdštejnská obrazárna - Valdštejnův úmrtní pokoj.

 

Muzeum Horní Slavkov

 
Anglikánský kostel 
 
 

okres: Sokolov

obec: Horní Slavkov

adresa: Pluhova 211

web: https://www.omks.cz

email: muzeum@omks.cz

telefon: +420 352 688 130

 

Stálá expozice:
Mineralogie, hornictví, historické památky. Historie horního města horní Slavkov, cínařství, výroba porcelánu, černá kuchyně.

 
 

Městské muzeum Mariánské Lázně

  Anglikánský kostel

okres: Cheb

obec: Mariánské Lázně

adresa: Goethovo náměstí 11

web: https://www.goethe-haus.cz

email: muzeum@goethe-haus.cz

telefon: +420 354 622 740

Stálá expozice:
Historie města Mariánské Lázně a regionu - Balneologie, využití minerálních vod - Lidová keramika a plastiky, cínové nádobí, porcelán, sklo. Pokoje, v nichž přebýval Johann Wolfgang Goethe. Geologický vývoj a příroda regionu - Geologický park v Mlýnském údolí.

Městské muzeum Františkovy Lázně

Hornický skanzen Barbora 
 
okres: Cheb
obec: Františkovy Lázně
adresa: Dr. Pohoreckého 8
web: https://web.telecom.cz/muzeum_fl/
email: muzeum_fl@iol.cz
telefon: +420 354 542 344
 
Stálá expozice:
Balneologická expozice - dějiny lázní, přírodní léčebné zdroje (prameny, slatina, plyn, botanika, léčivé kameny).
 
 

Hornický skanzen Barbora

Královská mincovna v Jáchymově 
 
okres: Karlovy Vary
obec: Jáchymov
adresa: Na Svornosti
web: https://www.www.omks.cz
email: muzeum@omks.cz
telefon: +420 352 623 930
 
Stálá expozice:
Areál štoly č. 1, důlní technika, štola č. 1 JD (dočasně uzavřena), památky na tzv. "Jáchymovské peklo", muklovské schody, důlní kolejová doprava na rozchodu 600 mm.
 

Královská mincovna v Jáchymově

Muzeum ve Žluticích 
 
okres: Karlovy Vary
obec: Jáchymov
adresa: Náměstí republiky 37
telefon: +420 353 811 695
 
Stálá expozice:
Objekt bývalé Královské mincovny, kolébky tolaru, pocházející ze 16. století. Technické provozy a historické sklepy. Návštěvníci mohou shlédnout historické prostory někdejší královské mincovny a výměnné výstavy. Stálá expozice "Jáchymovské peklo", uspořádaná Konfederací politických vězňů ČR. Jáchymov v zrcadle času – geologie a mineralogie Krušných hor, archeologické nálezy z královské mincovny, rudné hornictví 16. století, pohyblivý model důlních prací 16. století, latinská knihovna 15.-17. století, renesanční a barokní epitafní obrazy ze špitálního kostela v Jáchymově, národopisná krušnohorská lidová jizba.
 

Muzeum ve Žluticích

 
 
Národopisné muzeum v Nejdku 
 
okres: Karlovy Vary
obec: Žlutice
adresa: Velké náměstí 1
telefon: +420 353 393 357
 
Stálá expozice:
Dějiny města a okolí (husitská tradice) - Národopis (soubor malovaného lidového nábytku) – Soudnictví (v bývalé šatlavě) - Historické podzemí města (lapidárium).
 

Národopisné muzeum v Nejdku

 
 
Krajské muzeum Cheb 
 
okres: Karlovy Vary
obec: Nejdek
adresa: Náměstí Karla IV.
telefon: +420 353 925 705
 
Stálá expozice:
Dějiny Nejdku - Lidová kultura historického Loketska.
 

Krajské muzeum Cheb

 
 
Hornické muzeum Krásno 
 
okres: Cheb
obec: Cheb
adresa: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 4/493
web: https://www.muzeumcheb.cz
email: sekretariat@muzeumcheb.cz
telefon: +420 354 400 620
 
Stálá expozice:
Uměleckohistorické sbírky, dějiny Chebu a Chebska (doplněné 20 min. filmem o historii Chebska). Valdštejnský okruh - Valdštejnské sbírky, Valdštejnův úmrtní pokoj, Valdštejnská obrazárna, Lapidárium. Příběh Chebska (nově otevřená expozice k dějinám Chebska 20. století). Dlouhodobá výstava: Chebská keramika.
 

Hornické muzeum Krásno

 
 
Muzeum motocyklů a expozice české hračky 
 
okres: Sokolov
obec: Krásno
adresa: Cínová 408
web: http://www.omks.cz
email: muzeum@omks.cz
telefon: +420 352 688 740
 
Stálá expozice:
Hornictví a geologie v širším regionu, úpravnictví, svislá a horizontální důlní doprava, technologie těžby a zpracování rud a uhlí, mineralogie a geologie regionu, těžní parní stroj z r. 1897, těžní věž a strojovna dolu Vilém. Hornické muzeum v přírodě. Horizontální důlní doprava na rozchodech 450, 600 a 900 mm. Ukázková štola.
 

Muzeum motocyklů a expozice české hračky

 
 
Památník Fryderyka Chopina 
 
okres: Karlovy Vary
obec: Bečov nad Teplou
adresa: Náměstí 5. května 2
telefon: +420 377 982 570
 
Stálá expozice:
Stálá expozice historických motocyklů, která se každoročně doplňuje a rozšiřuje (její součástí jsou i historická jízdní kola). Stálá expozice České hračky dokumentuje vývoj od lidových tradic až po současné výrobce.
 

Památník Fryderyka Chopina

 
 
Panský dům - výstavní síň 
 
okres: Cheb
obec: Mariánské Lázně
adresa: Hlavní 47
web: https://www.chopinfestival.cz
email: info@chopinfestival.cz
telefon: +420 354 622 617
 
Stálá expozice:
Fryderyk Chopin v Čechách.
 

Panský dům - výstavní síň

 
 
Muzeum Aš 
 
okres: Sokolov
obec: Kynšperk nad Ohří
adresa: Maxima Gorkého 1
web: www.kynsperk.cz
email: mkskynsperk@volny.cz
telefon: +420 352 324 270
 
V době kdy značně poškozený kynšperský hrad již neskýtal podmínky pro pobyt panstva se Metternichové rozhodli vystavět  ve městě nový vrchnostenský objekt, který by sloužil jim i správě jejich zdejšího panství. Barokní patrová stavba, stojící v horní části náměstí 5. května (Marktplatz). Dům byl postaven jako městská radnice v roce 1586 jako renesanční stavba. Neznáme však její původní podobu. Současná podoba radnice pochází až z doby po přestavbě v raném baroku v druhé polovině 17. století, kdy byla přestavěna tehdejšími majiteli. Rozlehlá, ale jednoduchá patrová stavba se sedlovou střechou orientovaná čelní frontou k jihu zapadla svým charakterem do ostatní městské zástavby a nevytvářela v ní výrazně cizorodý prvek. Dodnes na ní zachovaný metternišský erb vydává svědectví o jejích stavebnících. Dům však tehdy ještě nesloužil jako radnice, ale jako panské sídlo majitelů v Kynšperku. Proto se v dějinách užívá dvojí název pro tuto památku - městská radnice a panský dům.
Od roku 1836 se dům stal opět radnicí a tomuto účelu sloužil až do poloviny 20. století.
 

Muzeum Aš

 
 
Karlovarské muzeum – expoziční budova 
 
okres: Cheb
obec:
web: https://www.muzeum-as.cz
email: info@muzeum-as.cz
telefon: +420 354 525 195
 

 

Anglikánský kostel

 
Městské muzeum Mariánské Lázně 
 
okres: Cheb
obec: Mariánské Lázně
adresa: Ruská 98
telefon: +420 354 622 196
 

Stálá expozice:
Edward VII. - expozice věnovaná návštěvám anglického krále Edwarda VII. Výstavy výtvarného umění.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode