Na cestě po Karlovarském kraji

Maria Loreto Starý Hrozňatov

17.03.2009 16:20

 

Maria Loreto Starý HrozňatovNa kopci nad Starým Hrozňatovem asi 5 km od Chebu stojí pozoruhodný areál Lorety s poutním kostelem Sv. Ducha. Je to jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst v Čechách i v Německu, jehož výstavba začala r. 1664. Za komunistického režimu byl areál zdevastován, po r. 1992 byl z finančních prostředků obyvatel německého Waldsassenu rekonstruován. Roku 1990 byla vypracována dokumentace, která poukazuje na uměleckohistorickou hodnotu Maria Loreto. Byly spočítány náklady na sanaci a na zbourání. Bylo zjištěno, že ani na jedno řešení není dostatek finančních prostředků. V roce 1992 byl hrozňatovským rodákem Antonínem Hartem žijícím ve Waldsassenu založen Spolek pro zachování a podporu poutního kostela Maria Loreto. Zakládací schůze se konala 11. února 1992. Postupně se přidalo město Cheb a krajský Památkový ústav. Již o dva roky později proběhly slavnosti postavení nové zvonice a vysvěcení znovuobnovené kaple milosrdenství. Od dalšího roku probíhaly měsíční bohoslužby v kapli milosrdenství a o rok později také v kostele sv. Ducha. V dalších letech probíhala postupná obnova oprav a znovuvysvěcení některých křížových zastavení a roku 2000 byl znovu vytvořen a oplocen hřbitov s meditačním parkem. Maria Loreto opět nalezlo svou krásu a stalo se místem setkávání Čechů a Němců a symbolem smíření.

Maria Loreto

O obnovu se hlavně zasloužil rodák ze Starého Hrožňatova Anton Hart (12.6.1914 -15.9.2004), který byl po II. světové válce z Chebska odsunut. Chtěl, aby Loreta nebyla jen poutním kostelem, ale společným dílem Čechů a Němců. Aby se stala místem setkávání, aby se zde lidé poznávali, sblížili a aby nové vztahy vyrovnaly na obou stranách staré křivdy. To se mu podařilo.

Maria Loreto - Boží hrob     Maria Loret - kaple     Maria Loreto - nádvoří

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode