Na cestě po Karlovarském kraji

Skoky

17.03.2009 16:21

 

SkokyOsada Skoky, tyčící se na hraně Žlutické přehrady, vznikla v 18. století okolo nově postaveného kostela Navštívení Panny Marie. Na přelomu 20. století stávalo ve Skokách 26 domů se 144 obyvateli, jednotřídkou, farou a mlýnem (Ottův naučný slovník). V současné době lze v osadě nalézt několik polorozbořených hospodářských stavení a zcela opuštěný a zarostlý hřbitov.
V osadě se nachází barokní, jednolodní kostel Navštívení Panny Marie z let 1736 až 1738 postavený na původním místě staré kaple. Mohutný svatostánek s obdélníkovým presbytářem, s dvouvěžovým průčelím s železnými vraty s motivy hvězd v diagonální mříži je téměř rozmlácený vandaly. Po častých nájezdech vandalů nezůstalo v interiéru kostela takřka nic.
V době konání poutě jsou na krátkou dobu některé plastiky a obrazy přivezeny z Tepelského kláštera.
Poutní místo je známé od roku 1717, kdy zdejší statkář postavil malou kapli určenou k uctívání obrazu P. Marie Pomocné. Množství zázraků a vyléčených nemocí proslavilo toto místo natolik, že poutní mše trvají do dnešních dnů. Tradice poutí nezanikla ani v době obou světových válek a socialismu, kdy byla příjezdová komunikace zalita žlutickou nádržní přehradou.
Kostel nebyl Národním památkovým úřadem zahrnut do seznamu nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice. V současné době probíhá dobročinná sbírka na záchranu tohoto objektu.

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode