Na cestě po Karlovarském kraji

Teplá (klášter premonstrátů Starý Hrozňatov) - Legenda o blahoslaveném Hroznatovi

07.03.2009 19:09

Hroznata pocházel z významného českého rodu, který měl v západních Čechách bohaté državy. Narodil se mrtvý. Jeho zoufalá matka v slzách tak prosila nebesa, aby dítě oživlo, až byla její vroucná prosba vyslyčena. Ještě dvakrát byl Hroznata v dětských letech zázračně zachráněn před smrtí. Z vděčnosti pak zasvětil svůj život Bohu a založil klášter v Teplé. jednou byl Hroznata pověřen opatem, aby navštívil tepelské statky v Hroznětíně. Vybral si mezi mnichy společníka a vydal se na cestu. Po cestě však byla dvojice zajata loupeživým rytířem, který byl zapřísáhlým nepřítelem kláštera. Rytíř odvedl zajatce na svůj hrad Kinsberg u Chebu (dnes Starý Hrozňatov) a vymáhal za Hroznatu od kláštera vysoké výkupné. Tepelští mniši by byli tuto velkou částku shromáždili,  Hroznata však nedovolil opatovi kláštera výkupné zaplatit. Loupživý rytíř ho za to krutě trestal. Krutému mučení Hroznata 14. července 1217 podlehl. Jeho spoluvězeň začal horečnatě pomýšlet na útěk. Jedné noci se žalářní kobka zaplnila jasným světlem a před vězněm stál v bílém rouchu Hroznata. Pokynul rukou a z vězně spadly okovy. Dveře žaláře se otevřely a mnich se mohl bez překážek vrátit do kláštera. Hroznatovo tělo pak bylo převezeno do Teplé a pohřbeno v klášterním kostele. Loupeživý rytíř byl den ode dne trudnomyslnější, zcela jej opustila radost ze života. Nakonec beze stopy zmizel a nikdo o něm již neslyšel.  

Tradiční úcta k Hroznatovi byla posílena jeho blahořečením 16. září 1897. Svátek blahoslaveného Hroznaty je dodnes slaven 14. července. V září roku 2004 byl zahájen jeho kanonizační proces. Dodnes je Hroznata uctíván jako patron politických vězňů

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode