Na cestě po Karlovarském kraji

Zřícenina hradu Kynžvart

07.03.2009 17:05

Zřícenina hradu Kynžvart

Zřícenina hradu Kynžvart - Zřícenina hradu Kynžvart, okres Cheb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zříceniny hradu na protáhlém, vysoko položeném ostrohu nad stejnojmenným městem.

Hrad vystavěný na jedné z vysokých hor Slavkovského lesa k ochraně hranic se připomíná již počátkem 13. století. Koncem 13. století na něm sídlil rod vladyků z Hertenberka, který stranil Ludvíku Bavorskému proti českým Lucemburkům. Roku 1347 byl Kynžvart dobyt královským vojskem, mimo jiné i proto, že z hradu byly podnikány loupeživé výpravy na chebskou obchodní cestu. Zpustošený hrad obnovil koncem 14. století se svolením českého krále Hynčík Pluh z Rabštejna. Šlo o rozsáhlou stavbu, do které bylo včleněno i předhradí, a samo hradní jádro, kterému dominovala v severozápadním nároží vysoká půlválcová věž, bylo důmyslně opevněno dvojitou hradbou. Téměř celé 15. století sídlili na hradě páni z Plavna. Také po celé následující století byl hrad udržován a plnil funkci pohraniční strážní pevnosti, otevřené českému králi. K jeho zkáze došlo ke konci třicetileté války, kdy byl střídavě dobýván švédským a císařským vojskem. V říjnu roku 1647 se jej zmocnili kynžvartské panství získal rod Metternichů, kteří na úpatí Slavkovského lesa vystavěli koncem 17. století barokní zámek, přestavěný do dnešní podoby v klasicistním slohu  v 1. pol. 19. století pro kancléře K.V.Metternicha.

O původním hradu se moc neví, podstatná část dnes patrných konstrukcí je zřejmě pozůstatkem znovuvýstavby v posledním desetiletí 14. století. Před oválným jádrem hradu se rozkládalo podlouhlé předhradí. Na vnitřní nádvoří se vstupovalo průjezdem čtverhranné věže postavené v nároží jádra. Zadná část jádra pak zaujal dvoutraktový palác a k severozápadnimu nároží se připojuje velmi zvláštní věž. S vnitřním hradem souvisí jen rohem. Její interiér je podélně lichoběžný.

Dnes se z hradu nejlépe dochovala již zmíněná zvláštní věž a zbytky hradeb předhradí.

Hradní zřícenina Kynžvart je volně přístupná.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode