Na cestě po Karlovarském kraji

Poutní místa

Pohnutá historie Karlovarského kraje 20. století učinila tento kraj takřka ateistickým. I přesto se zde dochovala řada zajímavých poutních míst, kam se opět vracejí věřící, aby si připomněli křesťanské tradice. Pojďme tedy společně navštívit zajímavá poutní místa v tomto kraji.

Poutní místa

17.03.2009 16:45

Poutní kostel sv. Kateřiny v Krásně

  Městečko Krásno ve Slavkovském lese a farním kostelem sv. Kateřiny bylo už ve 13. století hornickou osadou. Veškeré památky však shořely při požáru města v roce 1848. Původní gotický kostel sv. Kateřiny z doby Karla IV. byl při požáru přestavěn na pseudorománský. V roce 1677...
17.03.2009 16:41

Lesní kaple Svatého Kříže u zámku Kynžvart

Kaple byla postavena na místě barokní kapličky z roku 1692 kancléřem Metternichem, který takto chtěl odlehčit zámecké kapli od četných poutníků přicházejících sem z tradičně z okolí. Lesní kaple, kteru vybudoval stavitel Petr Nobile v roce 1835, byla upravena moderním způsobem jako přírodní...
17.03.2009 16:39

Mariánská Týnice

Počátky poutního místa v Mariánské Týnici, spadající do roku 1230, jsou spojeny s působením cisterciáckého kláštera v nedalekých Plasech. Rozkvět poutního místa nastal ve druhé polovině 17. století, kdy tu bylo založeno proboštství a původní kostel zvětšen. Roku 1711 byl položen základní kámen...
17.03.2009 16:38

Poutní kaple Kneipelbach u Podlesí

Malá kaplička řečená Kňafák ( Kneipelbach ), leží v lese na úvozové cestě šest kilometrů jihozápadně od Lázní Kynžvart nad obcí Podlesí. Původní cesta kdysi vedla do dnes již zničené obce Smrkovec. Kaplička je pojmenovaná po potoku, který protéká údolím. Nejstarší zpráva o tomto místě pochází z...
17.03.2009 16:37

Poutní kostel sv. Anny u Plané

    Poutní kostel sv. Anny se nachází nedaleko provizorní plánské nemocnice. Prostorná stavba, kdysi s bohatým vnitřním vybavením, byla vybudována v románském slohu. Cesta k dávnému poutnímu místu vedla alejí starých mohutných lip a ve středu této aleje se nalézal poutní Anenský...
17.03.2009 16:22

Klášter Teplá

Teplá je proslulá především premonstrátským klášterem, který zde v roce 1193 založil český šlechtic Hroznata, aby do něj vzápětí povolal premonstrátské řeholníky z pražského Strahova. Hroznata pocházel z významného šlechtického rodu a zastával funkci velitele hraničářů na tepelsku a chodsku. Příběh...
17.03.2009 16:22

Manětín

  Manětín přezdívaný také perla západočeského baroka, se v písemných pramenech poprvé připomíná roku 1169, když tuto osadu král Vladislav II. daroval pražským johanitům. Koncem 16. století si rod Hrobčických z Hrobčic dal v centru města postavit renesanční sídlo. Po požáru města v roce 1712...
17.03.2009 16:21

Skoky

  Osada Skoky, tyčící se na hraně Žlutické přehrady, vznikla v 18. století okolo nově postaveného kostela Navštívení Panny Marie. Na přelomu 20. století stávalo ve Skokách 26 domů se 144 obyvateli, jednotřídkou, farou a mlýnem (Ottův naučný slovník). V současné době lze v osadě nalézt několik...
17.03.2009 16:20

Maria Loreto Starý Hrozňatov

  Na kopci nad Starým Hrozňatovem asi 5 km od Chebu stojí pozoruhodný areál Lorety s poutním kostelem Sv. Ducha. Je to jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst v Čechách i v Německu, jehož výstavba začala r. 1664. Za komunistického režimu byl areál zdevastován, po r. 1992 byl z finančních...
17.03.2009 16:17

Chlum svaté Máří

První zmínka o Chlumu Svaté Maří pochází z roku 1341. Osídlení místa je však mnohem starší. Ve 13.století zde stála socha Panny Marie a dřevěná kaple. Tu nahradil kolem roku 1400 kamenný kostel Nanebevzetí Panny Marie a Maří Magdalény. O poutníky, kteří přicházeli do Chlumu, se starali členové...

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode