Na cestě po Karlovarském kraji

 

Toužim

 

Město vzniklo „na zelené louce“, když se obyvatelé vypáleného města Útviny obrátili na českého panovníka s prosbou o vystavění nového města na bezpečnějším místě. Roku 1469 byla na nové opevněné městečko přenesena práva vypálené Útviny. Roku 1620 postihl Toužim ničivý požár, při němž vyhořelo téměř celé město. V období třicetileté války bylo panství sužováno pobytem císařských vojsk. Ranou byla pro město doba katolizace a další požár roku 1652. Industrializace se projevila ve městě mírně, naopak zde vzkvétala řemesla. Po ukončení první světové války žili ve městě převážně občané německé národnosti. Toužim byla nevýznamným venkovským městečkem. Národnostní problémy spojené s pokusy přičlenit oblast k Německu přerostly roku 1918 ve vzbouření a později i ozbrojený odpor, který potlačilo československé vojsko. Problémy se znovu vyhrotily s nastupující mocí nacistů v sousedním Německu. Násilnosti na české a židovské menšině ukončil až opětovný příchod českých vojáků. Roku 1938 došlo k okupaci republiky německou armádou. Osvobození přišlo 7. května 1945 s americkými vojáky. Spolu s následným odsunem německých obyvatel došlo k hromadnému osidlování města rodinami z vnitrozemí. Později se ve městě trvale usídlila i vojenská posádka. Významnou změnu přineslo rozhodnutí, kterým se Toužim roku 1949 stala okresním městem a na jedenáct let tak byla střediskem politického i kulturního života. Období skončilo roku 1960 novým státoprávním uspořádáním. Nové příležitosti a rozvoj přinesl rok 1989.

 

Památky

 • areál zámku (Horní a Dolní zámek s pivovarem, hrázděný objekt hospodářského dvora, kočárovna, kaple sv. Kříže)
 • areál farního kostela Narození Panny Marie
 • bývalá městská radnice čp. 35
 • bývalá měšťanská škola čp. 330
 • děkanství čp. 19
 • gotické a renesanční podzemí jádra města
 • kaple sv. Anny
 • mariánský (morový) sloup a městská kašna na náměstí Jiřího z Poděbrad
 • městské a předměstské hradby
 • městský dům čp. 43, 53, 56/57, 58, 98
 • můstek pod zámkem
 • předměstský dům čp. 115
 • skladiště čp. 328
 • Steinbachův dům čp. 51

 

 

 

adresa městského úřadu:

Městský úřad Toužim
Sídliště 428
364 20 Toužim

 

Město Toužim (německy Theusing) je město v západních Čechách. Nachází se v Tepelské vrchovině, 35 km jihovýchodně od Karlových Varů a 50 km severozápadně od Plzně. Náleží do Karlovarskéhoho kraje.

 

 

TOUŽIM

status

město

obec s rozšířenou působností

Karlovy Vary

pověřená obec

Toužim

katastrální výměra

98,53 km²

počet obyvatel

3827 (31. 12. 2007)

nadmořská výška

612 m

PSČ

364 01

části obce

16

starosta

Antonín Vrána

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode