Na cestě po Karlovarském kraji

Andělská Hora - Kyselka (Doupovské hory)

22.03.2009 14:58

Andělská Hora - Kyselka (Doupovské hory)

 
 
 
Začátek: Andělská hora - hrad
Konec: Kyselka
Délka: 10 km
Počet zastávek: 5
Zaměření: Příroda, geologie, historie.
Typ stezky: pro pěší
Náročnost: střední
Čas pro prohlídku: 3 hodiny
Značení: turistická značka, informační tabule
Doba návštěvy: za sněhu nevhodné
Mapa: Krušné hory
Poznámky: Začátek naučné stezky je za kostelem v Andělské Hoře.
Správce stezky:
Děti Země - Plzeň, Tylova 23, 301 00 Plzeň, tel.: 377 325 654
Stav stezky: dobrý

ANDĚLSKÁ HORA

Pověst o založení hradu
Anglický král Tristan zachránil na lovu malého chlapce, jehož matka byla zabita medvědem. Hoch byl pojmenováno Richard Medvědí Pracka a vyrůstal na hradě společně s královou dcerou Albínou, do které se později zamiloval. A protože nenašel odvahu požádat Tristana o její ruku, uprchli spolu do míst dnešní Andělské hory. Albína byla velice laskavá a dobrotivá, mezi lidem se jí začalo říkat Anděl a jejich hradu Andělská hora. Albína neustále toužila po usmíření se svým otcem, avšak Richard o ničem takovém nechtěl ani slyšet. Král Tristan po dlouhém pátrání zjistil, kde se jeho dcera nachází. S početnou vojenskou družinou se do oněch míst vydal. Dozvěděl se, že Albína již delší dobu prahla po usmíření, které si ovšem Richard nepřál. Proto hrad oblehl a začal jej dobývat. Když Richard poznal, že prohrává, snažil se svou ženu otrávit jedem, avšak omylem vyměnil poháry a sám vypil smrtící nápoj. Albína se poté spolu s otcem vrátila zpět do Anglie.

Historie hradu
První zmínka o hradu nacházejícím se mezi Karlovými Vary a Bochovem pochází z roku 1402. Byl založen koncem 14. století Hrabišici, kteří drželi též sousední Bochov. Odtud pochází jiná pověst o tom, že oba hrady založily dvě sestry na takových místech, aby si mohli vidět do oken. V 16. století došlo k rozšíření hradu - na východní straně byl vystavěn dvoupatrový renesanční palác. Na konci téhož století koupili hrad páni z Felzu, avšak bydleli na novém zámku v Kysibelu a na nepohodlný a nepřístupný hrad se uchylovali s rodinou pouze v dobách řádění moru. V roce 1635 byl hrad vydrancován Švédy, za Černínů podstoupil částečnou opravu, avšak veliký požár v roce 1718 jej zcela zničil.

ŠTICHLŮV MLÝN

Malebná lesní usedlost byla odedávna místní částí obce Andělská Hora. Ležela v romantickém údolí na březích potoka Hotschelohbach směrem k obci Činov. Místo dostalo název podle prvního majitele Štichlova mlýna, mlynáře Stiechla. Mlýn byl postaven roku 1660. V roce 1932 vyhořel a poté již nebyl obnoven. Dodnes je zachován jako ruina.

V lokalitě Štichlův mlýn stávaly např. tyto objekty:
Čp. 105 - Štichlův mlýn, posledním majitelem ruiny a pozemku před rokem 1945 byl Wilhelm Hübner
Čp. 106 - dům truhláře a hospodáře Franze Schröttera
Čp. 131 - dům Aloisie Schwarzové
Čp. 135 - dům Elsy Höllové
Čp. 145 - dům Josefa Schöttera, malíře porcelánu
Čp. 150 - dům číšníka Rudolfa Wiesera
Čp. 149 - hostinec "Gasthaus zum Sonnenaufgang", majitelkou byla Hermína Mähringová
Čp. 143 - hostinec "Zur Krähe" ( U vrány), majitelkou byla Marie Hübnerová
Čp. 144 - dům Wilhelma Hüttnera
Čp. 142 - dům mlynářskéhp pomocníka Josefa Sandera
Čp 161 - dům dělníka Wenzela Holleiho
Čp. 146 - dům ševce a hospodáře Wenzela Mezka
Čp. 1555 - dům ševce a lesního dělníka Josefa Langa
Čp. 112 - černínská myslivna, bydlel v ní Josef Lange, lesník hraběte Černína, majitele andělskohorského polesí

 

ŠEMNICKÁ SKÁLA

Říká se, že...
...ve středověku vládl na Andělské hoře krutý hradní pán, který jistému poddanému poručil, aby mu na hrad poslal svou dceru. Panna se ho tolik bála, že před ním uprchla do lesa. Hradní pán uvrhl jejího otce do vězení, neboť nesplnil jeho rozkaz. Ve vězení měl setrvat do doby, než se jeho dcera objeví. Ta ale vůbec netušila, co potkalo jejího otce, neboť se vyhýbala jakémukoliv setkání s lidmi. Jednoho dne děvče slyšelo troubení loveckého rohu - hradní pán si vyjel na hon. Ačkoliv se dívka snažila schovat, hradní pán ji spatřil a začal ji pronásledovat. Dívce se podařilo dosáhnout vrcholku skály, odtamtud však již nemohla dále. Když už ji pronásledovatel téměř dostihl, dívku napadlo skočit na předsunutý skalní výstupek pod sebou a schovat se za malý keřík. Rytíř překvapený náhlým zmizením děvčete bodl koně ostruhami tak bolestně, že zvíře vyrazilo vpřed a i s pánem se zřítilo dolů ze skály. Tím došlo k osvobození celého kraje, otec dívky byl propuštěn z vězení a ta se vrátila k němu domů.
 

KYSELKA

Prameny Doupovských hor
Většinou jde o prosté, slabě alkalické a železité kyselky. Jsou to především zřídla v Kyselce s bohatým obsahem CO2. V renesanční době se objevila konkurence Karlových Varů v nedalekých pramenech u Radošova, které ovšem nemohly ohrozit jejich rozvoj nebo jim ubrat na věhlasu. Radošovskou minerálku, jež vyvěrala v místech, kde dnes stojí lázně Kyselka, pili s oblibou lázeňští hosté. Od 13. století jsou známé minerální prameny, od konce 18. stol. Lázně, od roku 1873 v majetku J. Mattoniho, který zřídil minerální vody a rozšířil lázně. V roce 1898 otevřena novorenesanční kolonáda. V bočním údolí stojí moderní plnírna známé Mattoniho Kyselky.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode