Na cestě po Karlovarském kraji

Okres Cheb

Okres Cheb, který je nejzápadnějším okresem České republiky, dostal současnou územní podobu v roce 1960 sloučením dřívějších okresů Aš, Cheb a většiny okresu Mariánské Lázně. Od této doby má rozlohu 933 km2, což představuje 1,2 % území České republiky. Sousedí na západě se státní hranicí se Spolkovou republikou Německo, na severovýchodě s okresy Sokolov a Karlovy Vary a na jihozápadě s okresem Tachov. Okres má 90 683 obyvatel (k 30.9.2006) v 39 obcích.

Nejvýznamnějšími zdroji nerostných surovin jsou mladší čtvrtohorní uhlí, kaolin, cihlářské jíly, žula, čedič a štěrkopísky. Mimořádný význam svým počtem a složením mají minerální léčivé prameny. V oblasti Mariánských Lázní se nachází 40 železitých a alkalicko-salinických pramenů, ve Františkových Lázních je 24 minerálních pramenů.

V okrese Cheb jsou stanoveny tři pověřené obecní úřady, a to Aš, Cheb a Mariánské Lázně. Tato města jsou pověřena výkonem některých pravomocí pro obce v jejich územní působnosti. V těchto městech sídlí i další úřady se širší územní působností. Z nich nejvýznamnější z hlediska zajišťovaných činností jsou matriky, finanční a stavební úřady.

V ekonomice okresu proběhly za posledních deset let výrazné strukturální změny. Míra nezaměstnanosti v okrese Cheb činila k 30.9.2006 6,75 % a o zaměstnání se ucházelo 3 612 osob. Míra nezaměstnanosti v porovnání s ostatními okresy Karlovarského kraje je nejnižší.

Životní podmínky a hospodářský rozvoj okresu podstatně ovlivňuje cestovní ruch, lázeňství a turistika. Ubytovací kapacity v okrese disponují cca 12 370 lůžky. Průměrná doba pobytu všech hostů byla 7,4 dne.

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode