Na cestě po Karlovarském kraji

Hranice

Město má výměru 3180 ha, na nichž se nachází asi 350 domů a 60 rekreačních chalup. Žije tu 2266 lidí. K městu Hranici jsou přidružené obce Studánka ( 68 domů, 6 rekreačních chalup, 330 obyvatel), Pastviny (30 domů, 14 rekreačních chalup, 54 obyvatel) a Trojmezí ( 7 domů, 6 rekreačních chalup, 32 obyvatel).

Školství

Základní škola je uístěna ve dvou budovách. Starší budova je z počátku minulého století ajsou v ní umístěny třídy prvního stupně. V nové budově otevřené v roce 1989 jsou třídy druhého stupně a kancelář ředitele školy a zástupce. počtem 200 žáků se řadí mezi menší školy v okrese Cheb.

Mateřská školka se nachází v centru města v pavilonu ostaveném v sedmdesátých letech minulého století. V současné době je zapsáno 52 dětí od 3-6 let.

Poloha

Souřadnice 50°18'16.52!" s. š. a 12°10'37.65" v. d. nás zavedou přímo do středu města k významnému orientačnímu bodu, kterým je evangelický kostel.

Povrch

Podíváme – li se na geomorfologické členění, můžeme město zařadit do provincie Česká vysočina, subprovincie Krušnohorské a oblasti Smrčiny

Ašský region se řadí mezi krajiny pahorkatin a vrchovin. Hranice vyplňují širokou kotlinu na pomezí Smrčin a Ašské vrchoviny. Rozloha města činí 31,8 km2.

Město leží v průměrné nadmořské výšce 575 metrů n.m., což odpovídá nadmořské výšce Masarykova náměstí. Nejvyšší místo města najdeme přibližně v místě čerpací stanice Ebmath. Nejvyšší bod dosahuje 637 metrů n.m.. Budeme-li hledat nejnižší místo ve městě, musíme vyrazit do Růžového údolí. V tzv. „Růžáku“ objevíme čističku odpadních vod, jíž protéká Hranický potok, který opouští nedaleko čističky státní hranici České republiky a teče dále do Německa. V místě, kde potok opouští ČR, najdeme nejnižší bod města – 521 metrů n.m.. Výškový rozdíl mezi jednotlivými body je tak asi 116 metrů.

Nejvyšší bod Smrčin a celého Ašska je Háj, který měří 758 metrů n.m..

Památky

 

Nejvýznamnějšími amátkami ve městě jsou barokní evangelický kostel z roku 1982 a římskokatolický kostal ve slohu novorománském z roku 1894.

 Průmysl, zemědělství

 

Město se řadí k nejprůmyslovějším městům na Chebsku. V provozu je tu mnoho velkých soukromých firem, které zaměstnávají velké množství obyvatel z celého Chebska.

Mezi největší firmy můžeme zařadit GR Electronic spol. s r.o.. Tato firma zaměstnává cca 600 lidí. Ve firmě se zpracovávají elementy pro vyhřívání sedadel dodávaných předním automobilkám. Další velkou firmou je Heinz Glas Decor s.r.o., ve které se na skleněné flakonky voňavek tisknou nápisy. Třetí velkou firmou je Bepof s.r.o. a Schlaeger M-Tech, s.r.o., bývalá sklárna města Hranice, kde se zpracovává ploché sklo na zrcadla a nábytek do koupelen.

Menší firmy vyrábějí elektronické součástky. Ve městě také najdeme prosperující autodopravu. Dále zde provozuje svou živnost mnoho dalších soukromých firmiček.

V posledních letech se ve městě rozšiřuje zemědělství. Zemědělská půda zabírá asi 1578 ha a orná půda 104 ha z celkového území města.

Dříve se zde pěstovala kukuřice, obilí a řepka, ale dnes jsou všechna pole využita pro chov masného skotu. Hlavním chovatelem je Farma Trojmezí a.s.. Farma spravuje na svých pozemcích i tři větrné elektrárny, které zde nechala vystavět v letošním roce. Elektrárny vyrábějí ekologicky elektřinu po většinu dní v roce, protože na kopci, kde stojí, stále fouká vítr.

I přes úspěšný chov dobytka má zemědělství své nedostatky. Expanzivní zemědělství a zabírání nových ploch způsobuje vytlačování chráněných rostlin a živočichů. Krávy se bohužel pasou v lokalitách, kde se už nachází národní přírodní památka. Voda je znečištěná, a tak se perlorodka říční nemůže rozmnožovat. Zbytek luk v chráněné lokalitě se seká nešetrným způsobem, což způsobuje vymizení chráněných rostlin.

Městský úřad Hranice

Adresa:  U Pošty 182

  Hranice u Aše

  351 24

  IČO: 00253961

  telefon: +420 354 599 951

  fax: +420 354 599 969

  email: info@mestohranice.cz

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode