Na cestě po Karlovarském kraji

Okres Karlovy Vary

Okres vznikl 1.7.1960 z bývalých okresů K. Vary, Toužim, východní části okresu Mariánské Lázně, malé části okresů Podbořany a Kadaň. Do okresu bylo začleněno i území Vojenského újezdu Hradiště. V roce 1961 byla připojena obec Chyše z okresu Plzeň - sever. Okres Karlovy Vary sousedí na severu se Spolkovou republikou Německo, na západě s okresy Sokolov a Cheb, na východě s okresy Chomutov a Louny a na jihu s okresem Plzeň - sever. Rozloha činí 1.628 km2, hustota obyvatel na 1 km2 dosahuje 74 osob.

Hospodářsky lze karlovarský okres charakterizovat jako průmyslově - zemědělský s významným podílem lázeňství a cestovního ruchu. Vznik a rozvoj průmyslu byl spojen s těžbou nerostů v Krušných horách a využíváním dalších přírodních zdrojů. Dlouholetou tradici má výroba porcelánu a skla, výroba přízí, minerálních vod a likérů.

 Zemědělská výroba v okrese je podmíněna méně příznivými klimatickými a přírodními podmínkami. Ve struktuře zemědělské výroby byly na 55,6 % orné půdy pěstovány obiloviny a v živočišné výrobě převažoval chov skotu (rok 2005).

 


Specifickou oblastí v ekonomice okresu Karlovy Vary je lázeňství a cestovní ruch.

Změny v hospodářství přispěly také ke zhoršení situace na úseku zaměstnanosti. Za posledních deset let se okres Karlovy Vary posunul v ukazateli míry nezaměstnanosti z 2. místa na 55. místo (ze 77). Míra nezaměstnanosti činila k 30.9.2006 celkem 11,13 % a o zaměstnání se ucházelo 6 829 osob.

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode