Na cestě po Karlovarském kraji

Statistika

Charakteristika Karlovarského kraje

 

Znak Karlovarského krajeKarlovarský kraj se skládá ze 3 okresů (Cheb, Karlovy Vary a Sokolov). Podle současného administrativního členění se nachází na území kraje celkem 132 obcí nejrůznější velikosti, tvořených jednou až několika desítkami částí (516), což z něj v rámci ČR dělá kraj s nejnižším počtem obcí. Počet obyvatel Karlovarského kraje je cca. 304 644. Sídlem kraje a zároveň největší obcí kraje jsou Karlovy Vary s 52 359 obyvateli. Celkově žije v obcích do 20 000 obyvatel 64,1 % obyvatel kraje.

Karlovarský kraj se rozkládá na západě území České republiky. Více než polovinu celkové délky hranic tvoří hranice se Spolkovou republikou Německo, a to na západě s Bavorskem a na severu se Saskem. Jižním sousedem je Plzeňský kraj a na východě se rozkládá kraj Ústecký. Nejvyšším bodem kraje je krušnohorský Klínovec (1 244 m n.m.), nejnižší místo (320 m n.m.) leží na řece Ohři na hranicích kraje v okrese Karlovy Vary. Charakter klimatu i půd zde nevytváří vhodné podmínky pro rozvoj zemědělství. Z přírodních zdrojů je možné pokládat za nejdůležitější zásoby hnědého uhlí, keramických jílů, menší ložiska kovových rud a zbytků smolince, rozhodující jsou zejména zdroje minerálních a léčivých vod. Karlovarský kraj je po kraji Libereckém druhým nejmenším a svou rozlohou 3 314,6 km2 zaujímá 4,2 % rozlohy ČR. Zalesněná plocha 1 434 km2 představuje podíl zalesnění 43,3 %, tj. téměř 1,3 násobek průměru ČR, což je po Libereckém kraji druhá nejvyšší hodnota mezi kraji ČR. Rozloha zemědělské půdy 1 246 km2 je jako v jediném kraji menší než rozloha lesních pozemků. Podíl orné půdy nedosahuje ani poloviny průměrného podílu v ČR a je s velkým rozdílem na nejnižší úrovni mezi všemi kraji ČR (566 km2 představuje 17,1 % z celkové rozlohy kraje).
 

Krátké video o obecných udajích v Karlovarském kraji

 

Administrativní členění:

 

OKRESY

Administrativně se kraj dělí na 3 okresy s 3 okresními městy. Rozlohou je největší okres Karlovy Vary, nejmenším okresem je Sokolov. V roce 2005 byly na území kraje 132 obce, z toho 28 měst. Největší počet obcí je soustředěn v okrese Karlovy Vary (55 obcí) a nejmenší počet obcí má okres Sokolov (38 obcí).

Okres   Počet obyvatel   Rozloha   Hust. zal.   Počet obcí  
Cheb (CH) 95.424 1.045,94 km2 91 obyvatel/km2 40
Karlovy Vary (KV) 119.499 1.514,95 km2 79 obyvatel/km2 53
Sokolov (SO) 93.052 753,60 km2 123 obyvatel/km2 38


Okresy jsou územními obvody okresních soudů a některých dalších státních institucí.

 Správní obvody obcí s rozšířenou působností

Okresní úřady v Česku zanikly k 31. prosince 2002. Pro účely přenesené působnosti státní správy se území samosprávných krajů od 1. ledna 2003 člení na správní obvody obcí s rozšířenou působností, ty se dále člení na správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem.

 

Seznam měst a obcí s rozšířenou působností:

  • Cheb
  • Mariánské Lázně
  • Karlovy Vary
  • Ostrov
  • Kraslice
  • Sokolov

 

 

 

KARLOVARSKÝ KRAJ

Krajské město

Karlovy Vary

Hejtman

PaedDr.Josef Novotný(ČSSD)

Rozloha

3 314 km²

Počet obyvatel

304 602

Hustota zalidnění

92 obyvatel/km²

Nejvyšší bod

Klínovec (1 244 m)

Počet okresů

3

Počet správních obvodů obcí s rozšířenou působností

7

Počet správních obvodů obcí s pověřeným úřadem

14

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode