Na cestě po Karlovarském kraji

Hrad Loket

07.03.2009 16:28

Hrad Loket

Hrad Loket

Hrad Loket je nádherný gotický hrad ležící ve stejnojmenném městečku, na ostrohu nad řekou Ohří v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Místo kde hrad stojí bylo osídleno již od pradávna. Nacházelo se zde staré slovanské hradiště zvané starý Loket. Prvá písemná zmínka o Lokti pochází z roku 1234 kdy v Českém státě vládl Přemysl Otakar I. Vzhledem k nálezu románské rotundy, která patří ke stavbám nejstaršího českého typu, je ovšem možné datovat vznik hradu dříve - asi do 3. čtvrtiny 12. století. Byl tedy původně vystavěn v románském slohu. Do gotické podoby ve které ho můžeme vidět dnes byl Loket přestavěn za vlády Václava IV. koncem 14.století. Loket nabyl na významu zejména po roce 1230 kdy sloužil jako hraniční pevnost a také jako správní centrum pohraničního území mezi Čechami a Chebskem, které bylo zalidňováno novými kolonisty. Přemysl Otakar II. nechal vybudovat nové hradební zdi a bašty.

Význam hradu potvrdil Jan Lucemburský a také Karel IV., který ač zde byl v útlém věku vězněn, na Loket nezanevřel a často v něm pobýval. Loket dokonce zařadil mezi města, která nesmějí být zcizena od české koruny. Po již zmíněném rozšíření za Václava IV. patřil Loket k nejpevnějším hradům ve střední Evropě. Přelom v dějinách hradu byly husitské války. Husité hrad několikrát marně dobývali, ale jeho hradby osvědčily svou pevnost a odolaly. Zikmund Lucemburský poté hrad i panství zastavil svému kancléři kašparu Šlikovi a v roce 1434 přešel tento majetek do rodu Šliků definitivně. Šlikové Loketsko drželi až do roku 1547 a zasloužili se o jeho přestavbu na reprezentační sídlo. Vláda Šliků byla provázena neustálým bojem mezi nimi a městem, které se chtělo z panství vykoupit. Definitivně se jejich cesty rozešly roku 1547 za šmalkaldské války. Spojení s evangelíky přivedlo Šliky do tábora císařových odpůrců, naopak město zůstalo věrné králi. Loketsko bylo Šlikům zkonfiskováno a Loket se tak opět stal svobodným královským městem. Nastal úpadek hradu, který byl zčásti využíván hospodářsky a další úpadek přineslo i po ničení za třicetileté války. Roku 1822 byly některé budovy zbořeny, jiné sníženy. Byl tu uložen archív, roku 1889 zřízena věznice a v roce 1898 instalovány sbírky městského muzea. Dnes už je hrad Loket opět majetkem města.

Prohlídka hradu Loket nabízí pohled na stavební vývoj hradu, s prvky ranně gotickými a pozdně gotickými a renesančními přístavbami. Tvoří ho komplex budov na oválném půdorysu, dominantou je hranolová věž z poloviny 13.století. Východní část tvoří palác se dvěma křídly a s baštami ze 16.století. Nejstarší stojící částí dnešního hradu, pocházející ze samých počátků jeho výstavby, je pozdně románská rotunda. Proti věži je hejtmanství a purkrabství.

otevírací doba

 • leden - březen - 9:00 - 15:30 hod.
 • duben - říjen - 9:00 - 16:30 hod.
 • listopad - 9:00 - 15:30 hod.

vstupné

 • dospělí - 90 Kč
 • senioři - 75 Kč
 • deti do 6 let - 5 Kč

prohlídka

 • počet okruhů - 1
 • délka - 45 min.
 • další expozice - muzeum (30 Kč)
 • noční prohlídka
 • max. počet osob - 50

služby

 • částečný bezbariérový přístup
 • jazykové verze Čj, Nj, Rj, Fr, It, Šp, Ang,
 • WC
 • restaurace
 • svatby
 • společenské akce
 • parkování - 0,1 km - náměstí placené

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode